Z pośród otrzymanych ofert na wykonanie form do wniosku:

WND-RPPK.01.01.00-18-280/09 została wybrana oferta:

 

FUPH Techmet Wiesław Krawiec

39-308 Wadowice Górne 1